Vindkraftsutbildningar - Nätverket för vindbruk

Vindkraftsutbildningar

I och med Energiöverenskommelsens mål, att ha en 100 % förnybar elproduktion till 2040, sker det en omfattande utbyggnad av vindkraftparker runt om i landet (vindkraften förutspås att öka till det dubbla inom fyra år). I takt med det ökar behovet av utbildade vindkrafttekniker för drift och underhåll. Det finns redan idag och framåt ett stort arbetskraftsbehov och kompetensen är starkt efterfrågad av branschen.

Läs gärna informationsbladet för Vindkrafttekniker

Vill du veta mer om att vara vindkrafttekniker, sök på #vindkrafttekniker på twitterYouTubeframtid.se eller Syvonline.se. Titta också gärna på denna hisnande film.
Du är också välkommen att höra av dig med frågor till:

Campus Varberg

Hjalmar Strömerskolan Strömsund

Du kan läsa mer om Energimyndighetens Vindkraftsstrategi här

Skribent: Noden för utbildnings-och kompetensfrågor
Senast ändrad: 2018-06-05