dcsimg

Högskoleutbildning

Kurser om vindkraft och utbildningar där vindkraft ingår erbjuds vid flera lärosäten i Sverige. Antingen kan du läsa fristående kurser eller söka till ett helt utbildningsprogram, ofta en ingenjörsutbildning med inriktning vindkraft.

Kurser om vindkraft finns under flera olika ämnesområden där de flesta är teknikinriktade. Ett internationellt ettårigt tvärvetenskapligt masterprogram "Wind Power Project Management" ges vid Uppsala universitet Campus Gotland.

studera.nu kan du jämföra olika utbildningar.

Från och med eftermiddagen den 15 September 2017 kan du anmäla dig till kurser och program som börjar våren 2018. Sista anmälningsdag är den 16 Oktober. Sök via antagning.se

Här nedan har vi listat de fristående kurser och utbildningsprogram om vindkraft som finns idag på högskolor och universitet i Sverige. Klicka på länkarna för mer information.

Fristående kurser i vindkraft vårterminen 2018

Flera universitet och högskolor erbjuder fristående kurser i vindkraft (7,5 - 15 hp). De flesta går att läsa på distans. En del är på grundnivå och andra kräver särskilda studier sen tidigare.

Uppsala universitet

Campus Gotland
Campus Gotland erbjuder ett flertal fristående distanskurser om vindkraft. Kurserna ges både på engelska och svenska och de kan studeras separata eller kombinerade till ett huvudområde omfattande 90,0 hp i en kandidatexamen i Energiteknik. Här finns mer info om kandidatspåret.

Kurser på grundnivå vårterminen 2018
- Vindkraft - grundkurs 7,5 hp
- Vindkraft - vindresurser 7,5 hp
- Vindkraft - energiberäkningar 7,5 hp
- Vindkraft - Installation, drift och underhåll 7,5 hp
- Vindkraft - elsystem och nätanslutning 7,5 hp
- Beslutsanalys i energiplanering med fokus på vindkraft 7,5 hp

 

Campus Uppsala
- Energikunskap 7,5 hp

Utbildningsprogram med vindkraft

I flera ingenjörsutbildningar ingår block om vindkraft där man kan göra egna arbeten inom området eller läsa enstaka kurser. På en del universitet/högskolor kan man även läsa exempelvis energiteknik som poängmässigt motsvarar ingenjörsprogram, t ex på Chalmers, KTH och i Lund, och rikta utbildningen mot vindkraft.

Karlstad universitetet

- Högskoleingenjörsprogrammet i Elektroteknik 180 hp

Utbildningar och kurser inom förnybar energi

Många högskolor och universitet ger kurser och program om förnybar energi där vindkraft kan ingå som en del i utbildningen. Det är finns ett omfattande utbud av sådana utbildningar ocn många högskolor/universitet har en egen inriktning på området.

För att hitta kurser som ger en bredare utbildning inom förnybar energi kan du själv söka vidare på Studeras webbplats. Sökord kan t.ex. vara: vindkraft, förnybar energi, energiteknik, miljö, hållbar energi.

1.      Introduktion till vindkraft

Skribent: Noden för utbildnings - och kompetensfrågor
Senast ändrad: 2017-09-15