dcsimg

Kontakta noden

Noden för utbildnings- och kompetensfrågor har två kontaktpersoner. Här finns deras kontaktuppgifter:

 

 Marita Engberg Ekman

 Telefon: 0498-10 83 65
 Email: marita.ekman@geo.uu.se 

 

 

 Liselotte Aldén

 Telefon: 0498-10 83 64
 Email: liselotte.alden@geo.uu.se

 

 

Så behandlar Energimyndigheten personuppgifter.