dcsimg

Arbetskraftsbehov

Vindkraft är det produktionsslag som har störst potential för ny förnybar elproduktion i Sverige idag enligt Energimyndighets bedömning. Minst 60 TWh ny vindkraft är nödvändigt för att nå ett helt förnybart elsystem till 2045 (Energimyndighetens vindkraftstrategi 2018). Detta är en stor utbyggnad och många nya projekt behöver realiseras.

En så stor energiomställning behöver utbildad personal med kompetens inom vindkraft. Flera olika yrkesgrupper behövs, främst vindkrafttekniker och ingenjörer. Även specialiserade och kombinationer av kompetenser på olika nivåer efterfrågas och nya kompetenser som behövs är till exempel meteorologer och projektledare med kunskap om vindkraft. För vindkraftstekniker behövs gedigen elektrisk och mekanisk kompetens med vindkraftserfarenhet. De efterfrågade kompetenserna är liknande i hela Europa.

Utbildningsläget för vindkraftsutbildningar i Sverige läsåret 2016-2017).

I studien Behov av vindkrafttekniker för perioden 2018 - 2022, utförd av noden för arbetskraftsförsörjning drift och underhåll inom Nätverket för vindbruk, beräknas behovet av nya vindkraftstekniker under åren 2018 – 2022 vara minst 842 personer dvs 168 per år. Sysselsatta vindkrafttekniker kopplade till torn, turbin och vingar ökade år 2016 och år 2017 med 87 respektive 93. Uppgifterna i studien är baserade på Svensk Vindenergis utbyggnadsprognos (inom fyra år beräknas det att ske en dubblering av vindkraften) och nyckeltalet för en vindkrafttekniker år 2017 är att underhålla 4,5 vindkraftverk.

Rekryteringsbehov Vindkrafttekniker 2018-2022.


Vindkrafttekniker - ett framtidsyrke! 

Här hittar du aktuellt material framtaget av Nätverket för vindbruk och Svensk Vindenergi för arbetskraftsbehovet av vindkrafttekniker. Materialet har bland annat presenterats vid uppvaktningen av Myndigheten för Yrkeshögskolan i maj 2018.
Här kan du läsa en sammanfattning från det mötet.

Presentation (Liselotte Aldén), Kompetensförsörjning av Vindkrafttekniker.
Uppsala Universitet.se

Presentation (Tomas Hallberg), 100% förnybart år 2040.
Svenskvindenergi.org

Presentation (Christer Andersson), Rekryteringsbehov Vindkrafttekniker 2018-2022.
Utskriftsvänlig version Rekryteringsbehov Vindkrafttekniker 2018-2022.
Vindkraftcentrum.se

 

Svensk Vindenergis vindkraftstatistik och prognos – kvartal 1, 2018

 

Rapport Vindkraftcentrum.se

Läs rapporten här

 

Här kan du se filmer och inlägg:

Twitter

YouTube

Artikel - Utlandet tror på svenska vindar, 2018-05-25.

"Aldrig någonsin tidigare har det planerats för så mycket vindkraft i Sverige, berättar Charlotte Unger Larson, vd för branschföreningen Svensk Vindenergi"

Artikel - Fortsatt hög investeringstakt i vindkraft, 2018-04-20.

"Under första kvartalet 2018 togs beslut om vindkraftsinvesteringar med en sammanlagd effekt på 220 MW, enligt ny statistik från Svensk Vindenergi. Om inte Sverige och Norge snabbt inför en volymbaserad stoppregel för elcertifikatsystemet finns en stor risk för att systemet havererar".

Artikel - Ny prognos från Svensk Vindenergi: Vindkraften väntas öka med 60 procent på fyra år, 2018-02-23

"Aldrig förr har det investerats så mycket i vindkraft som under 2017. Det gör att vindkraftsproduktionen förväntas öka med cirka 60 procent på fyra år. Dessutom kan Sverige nå riksdagens mål om ytterligare 18 TWh ny förnybar elproduktion redan 2021, nio år tidigare än målet är satt. Det framgår av Svensk Vindenergis senaste statistik och prognos över vindkraftsutbyggnaden".

Börje Johansson är koordinator och höghöjdsinstruktör vid YH-utbildningen till vindkrafttekniker i Strömsund. En intervju med honom hittar du här.

Skribent: Noden för utbildnings-och kompetensfrågor
Senast ändrad: 2018-06-05