dcsimg

Arbetskraftsbehov

År 2010 gjorde noden Strömsund en sammanställning av olika yrken och utbildningsvägar utifrån byggandet av Havsnäs vindkraftpark för att kartlägga vindkraftbranschens framtida behov och möjligheter.

Yrken i framtidsbranschen

Börje Johansson är koordinator och höghöjdsinstruktör vid YH-utbildningen till vindkrafttekniker i Strömsund. En intervju med honom hittar du här.

Skribent: Noden för arbetskraftsförsörjning, drift och underhåll
Senast ändrad: 2013-07-05