dcsimg

Akademiforum

Akademiforum om vindkraft har anordnats vid fyra tillfällen för att samla lärare och forskare från olika lärosäten tillsammans med representanter från näringslivet. Syftet har varit att utbyta information, diskutera aktuella frågor och samverkan.

Arrangör är Noden för utbildnings- och kompetensfrågor som tillhör gruppen för vindenergi på Campus Gotland, Uppsala universitet. 

Akademiforum IV

Akademiforum III

Akademiforum II

Akademiforum I

Samverkan mellan akademi, industri och myndigheter har varit ett återkommande tema vid flera träffar inom Akademiforum.

Som en del i att konkretisera denna fråga har noden genomfört en studie om möjligheter till samverkan i rapporten Fördjupat förslag om samverkan – Rapport om insatser för samverkan mellan akademi, industri och myndigheter inom vindkraftsområdet (2018).

Rapporten handlar om samverkan inom vindkraftsutbildning och -forskning mellan akademi, industri och myndigheter. Här finns exempel på samverkansformer och hur olika aktörer arbetar med samverkan idag. Rapporten lyfter fram goda exempel och belyser olika utmaningar samt ger förslag på hur man kan skapa förhållanden som uppmuntrar till och underlättar samverkan. Studien baseras på material från tidigare rapporter, intervjuer samt en workshop.

Här hittar du rapporten
Rapport - Fördjupat förslag om samverkan

Skribent: Noden för utbildnings-och kompetensfrågor
Senast ändrad: 2018-11-05