dcsimg

Utbildning - drivs av noden för utbildnings- och kompetensfrågor


Staty utanför Högskolan på Gotland. Foto: Ola Eriksson

Arbetsmarknaden inom vindsektorn växer i takt med vindkraftens expansion. Nya jobbmöjligheter dyker upp för yrkesgrupper som tekniker, ingenjörer, samhällsplanerare, biologer och jurister. Samtidigt ökar kraven på att det finns utbildningar som matchar behoven. Denna fråga är ständigt aktuell för Vindenergigruppen på Campus Gotland, Uppsala universitet, som driver noden för utbildning och kompetensfrågor sedan nätverkets start 2008.

Målet för noduppdraget är att relevanta målgrupper ska få god tillgång till saklig och trovärdig kunskap och utbildning om vindkraft. Detta bidrar till att höja kunskapsnivån om vindkraft vilket i sin tur bidrar till en väl förankrad och väl lokaliserad utbyggnad av vindkraft som baseras på god kompetens, fakta och aktuell kunskap.

I noduppdraget ingår bland annat att löpande arbeta med informations- och utbildningsinsatser, att kommunicera aktuell forskning och att producera nyheter och faktasammanställningar som är relevanta för nätverkets målgrupper.

Här till vänster kan du läsa mer om du nodens sammanställningar, årliga rapporter och analyser samt nodens övriga publiceringar.

Mer om nodens projekt och verksamhet finns att läsa under Aktiviteter. Följ också nodens arrangemang i kalendariet.

Skribent: Noden för utbildnings- och kompetensfrågor
Senast ändrad: 2018-01-25