dcsimg

Hinderbelysning för vindkraftverk högre än 150 meter

Teknikutveckling av vindkraftverk går mot allt större maskiner och högre torn. Att kunna bygga höga verk har visat sig vara av stor betydelse då vindkraftverken blir så mycket effektivare, produktionen ökar och kostnaden minskar.

En teoretisk jämförelse för att uppnå samma el-produktion en som en befintlige vindkraftspark med under 150 meter. Visar att med vindkraftverk på 250 meter och en effekt på 4 MW/vindkraftverk istället för 2,3 MW skulle det:

• Vara tillräckligt med 7 st vindkraftverk istället för 21.
• Effekten ökar med 1,7 MW mer per vindkraftverk, men blir totalt 20 MW lägre
• Vindkraftverken blir 100 m högre (från 150 till 250 meter)
• Produktionskostnaden sjunker med 24 öre/kWh (Räknat på 5% ränta, 25 års avskrivning och DoU på 12 öre/kWh)

Men när vindkraftverken blir högre än 150 meter gäller andra villkor för hinderbelysningen. Kraven ställs för att säkerställa att vindkraftverken syns ur ett luftfartsperspektiv.

Krav på vindkraftverk över 150 meter Candela
På dagen 100 000
I gryning och skymning 20 000
På natten 2 000

För att avgöra hur många högintensiva hinderljus som ska installeras vid en vindkraftverkspark där samtliga verk är högre än 150 meter över mark- eller vattenytan kan följande grafiska metod användas:

  1. Cirklar med radien 2 000 meter, centrerade på utvalda vindkraftverk i parkens yttre kant, ritas på en skalenlig karta. Cirklarna ska överlappa varandra för att därigenom skapa en sluten säkerhetszon kring parken som uppgår till minst 1 600 meter enligt punkt två i denna metod.
  2. Samtliga vindkraftverk ska vara belägna på ett avstånd av minst 1 600 meter från säkerhetszonens yttre gräns

Källa: TSFS 2013:9

Skribent: Noden för näringsliv- och affärsutveckling
Senast ändrad: 2017-12-20