dcsimg

Nedmontering av vindkraft

Ett vindkraftverk håller i cirka 20 till 25 år. När dess livslängd är slut ska verket monteras ner och platsen där det har stått återställas. Det är verksamhetsutövarens ansvar.

Förutom att plocka ned själva vindkraftverket ska också fundament och kablar tas bort och marken återställas. För att hushålla med resurserna är det också viktigt att alla olika material i vindkraftverket återanvänds. Det minskar också föroreningsrisken. Därför ska frågan om nedmontering och borttagande tas upp redan när vindkraftsanläggningar tillståndsprövas. Det brukar också krävas en ekonomisk säkerhet för att garantera att vindkraftverken kan monteras ned efter sin livstid. Enligt 16 kap. 3 § Miljöbalken (1998:808) kan tillståndsmyndigheten ställa sådana krav på ekonomiska garantier.

Energimyndigheten har låtit Uppsala universitet, Campus Gotland, ta fram ett kunskapsunderlag om nedmontering av vindkraftverk och återställande av platsen. I rapporten presenteras en omvärldsanalys som ser till regelverk och hur frågan kring nedmontering och efterbehandling hanteras i andra länder på land och till havs. Rapporten redovisar också resultat från ett antal tillståndsbeslut och anmälningsärenden  i Sverige, för att se till hur krav på återställande finns med i dagens beslut.

Mer om Energimyndighetens arbete med nedmonteringsfrågan kan du läsa på Energimyndighetens hemsida.

Skribent: Energimyndigheten
Senast ändrad: 2016-02-18