dcsimg

Planering - drivs av noden för planering- och tillstånd

Sedan april 2008 är Länsstyrelsen i Hallands län en av fyra noder i Nätverket för vindbruk med ansvar för planerings- och tillståndsfrågor. Syftet med nodens arbete är att bidra till att kunskaper om planerings- och tillståndsfrågor ökar hos relevanta aktörer.

Länsstyrelsen ska som nod i nätverket driva och bidra till att kunskaper om planerings- och tillståndsfrågor ökar hos relevanta aktörer. Länsstyrelsen i Halland stöder och upprätthåller ett nära och förtroendefullt samarbete med de olika aktörerna inom sitt ansvarsområde som är planering- och tillståndsfrågor. 

Länsstyrelsen i Halland ska förse och underhålla Nätverk för vindbruk med information och resultat av de pågående aktiviteterna inom nodens ansvarsområde. 

Länsstyrelsen ska på ett tillförlitligt sätt fungera som samordnare, samarbetspartner och extra resurs för Energimyndighetens arbete för en kraftig utbyggnad av vindkraften.

Skribent: Noden för planering och tillstånd
Senast ändrad: 2012-11-27