dcsimg

Planering - drivs av noden för planering- och tillstånd

Nätverket för vindbruk jobbar utifrån riksdagens mål att det ska finnas en planmässig beredskap att bygga upp till 30 terawattimmar vindkraft fram till år 2020 runt om i landet. Därför är landets alla vindkraftshandläggare i kommuner och länsstyrelser en viktig målgrupp för noden med ansvar för planerings- och tillståndsfrågor.

Noden drivs sedan 2008 av länsstyrelsen i Halland. I all planering är behovet av ett bra faktaunderlag stort. När det gäller vindkraften rör det sig om allt från buller och hotade fågelarter till de stora miljövinster vindkraften kan ge. Det är ofta i planeringsskedet som avvägningarna mellan olika intressen måste göras. 

Därför satsar noden på att öka kunskapen om vindkraften hos relevanta aktörer. I dag finns ett aktivt nätverk mellan länsstyrelsernas vindkraftshandläggare etablerat i nodens regi. Där pågår ett ständigt erfarenhetsutbyte, och varje år arrangeras i Nätverkets regi både träffar och utbildningar riktade mot handläggare och andra berörda aktörer. På dessa sidor går det att läsa mer om de sakområden noden arbetar med. 

Mer om nodens olika projekt och arrangemang finns under Aktiviteter.

Skribent: Noden för planering och tillstånd
Senast ändrad: 2012-11-27