dcsimg

Ökat behov av vinkraftstekniker

Vindkraften byggs nu ut kraftigt i Sverige, men det finns en stor risk att det kommer att bli en brist på vindkraftstekniker. Bristen riskerar att öka produktionskostnaden för vindkraften då resurser från utlandet måste användas för att täcka behovet.

Noden för arbetskraftförsörjning drift och underhåll - har gjort en uppskattning av rekryteringsbehovet för åren 2019-2023. 

Behovet av tekniker har uppmärksammas i ett nyhetsinslag av TV4, fredagen den 23/8.

Skribent: Fredrik Dolff, Samordnare inom Nätverket för vindbruk, noden för näringslivs- och affärsutveckling
Senast ändrad: 2019-08-26