dcsimg

Ny avhandling om vindkraft och lokala förankringsprocesser

Forskaren Sanna Mels vid Uppsala Universitet Campus Gotland har inom ramen för sin doktorsavhandling studerat vindkraft och lokala förankringsprocesser. Sannas arbete ger djupare förståelse för processerna inom deltagande, förståelse och acceptans vid havsbaserade vindkraftprojekt.

Avhandlingen presenteras vid Karlstads universitet den 22 mars 2016, kl 10.15-12. Adressen är Universitetsgatan 2, lokal Ander 11D121. Åhörare är välkomna att deltaga vid presentationen, ingen föranmälan behövs.

I avhandlingen undersöks lokala förankringsprocesser med ett särskilt fokus på havsbaserade vindkraftsprojekt. Diskussionen uppehåller sig vid frågor om förankringsprocessens roll i en svensk planeringskontext, samt hur skilda utformningar av processen kan påverka det lokala mottagandet.

Studien visar att förankringsprocesser ytterst handlar om legitimitet och tillit. I praktiken finns en stor variation, komplexitet och dynamik genom olika former av deltagande, kunskapsbyggande och kommunikation. Centralt i resonemangen är att demokratiska och planeringsmässiga förhållningssätt till platsbundna intressen och kunskaper leder till olika syn på förståelse och lokal acceptans för ett projektförslag. Genom studien urskiljs också tre schematiska förankringsmodeller som belyser sådana skillnader. Förståelse för lokala förankringsprocesser har betydelse inte minst då det påverkar lokal acceptans för storskaliga projekt.

Skribent: Noden för utbildnings-och kompetensfrågor
Senast ändrad: 2016-02-18