dcsimg

Årets Branschforum Vindkraft, den 26-27 september kommer att samlas företag, branschorganisationer och kommunala beslutsfattare.

Vindkraftcentrum.se i samarbete med Ånge kommuns näringslivskontor bjuder in till Branschforum 2019. Forumet pågår från lunch till lunch på Torpshammars herrgård och samlar representanter för mindre och större företag i branschen, kommunföreträdare, myndigheter, forskare och utbildningsanordnare. Det kommer finnas goda möjligheter till mingel och unika möten. Arrangörerna bjuder på seminarier och mat. Boende betalar man själv.

Några av programpunkterna är:

  • Vilka affärsmöjligheter uppstår i vindkraftens spår och hur ska de lokala företagen ta sig in vid etableringarna?
  • I samband med Vattenfalls etableringar av vindkraft i Åsele prövas en ny modell för utvecklingsmedel till mindre företag. 
  • Förutom möjligheterna till näringslivsutveckling under byggtiden berörs de långsiktiga affärerna under drifttiden.
  • Från Sollefteå hör vi hur man söker långsiktiga politiska överenskommelser för att kunna ta emot investeringar inom förnybart och elintensivt. 
  • Strömsund presenterar arbetet med en ny vindbruksplan som förmår hantera den snabba tekniska utvecklingen. Allt för en större lokal nytta i samband med den pågående utbyggnaden.
  • Svensk Vindenergis VD Charlotte Unger Larson medverkar liksom Jeanette Lindeblad från Svensk Vindkraftförening för att belysa framtiden ur ett branschperspektiv.

Länk till anmälan, konferens och boende, klicka här.

För ytterligare information: klicka här.  

Eller kontakta
Mona Sehlin, Vindkraftcentrum.se, 070-9804074 mona.sehlin@vindkraftcentrum.se
Emelie Säterberg, Ånge kommun, 073-8186387 Emelie.Saterberg@ange.se

Skribent: Fredrik Dolff Samordnare inom Nätverket för vindbruk, noden för näringslivs- och affärsutveckling
Senast ändrad: 2019-08-26