dcsimg

Så tar vi tillståndsfrågorna framåt

Arrangör: Svensk Vindenergi


Plats: Münchenbryggeriet, Stockholm

Välkommen till Tillståndsdialogen! Deadline för anmälan är 8 oktober. Med finansiering från Energimyndigheten samlas berörda parter till samtal den 24 oktober på Münchenbryggeriet i Stockholm.

Syftet är att diskutera en rättssäker och lokalt förankrad tillståndsprocess för en hållbar vindkraftsutbyggnad, så att vi kan uppnå Sveriges nationella mål om ett 100% förnybart elsystem.

Kostnadsfri medverkan för deltagare från länsstyrelser, kommuner,
miljöorganisationer och universitet. Även möjlighet till reseersättning finns.

Tillståndsdialogen är en del av VIND 2018 - Nordens största mötesplats för vindkraftsbranschen. Välj mellan att lyssna endast till tillståndsrelaterade diskussioner, eller att även besöka utställningshall och övriga seminarier. Hela konferensen pågår i två dagar.

Mer information, program och anmälan finns till höger på sidan.

Skribent: Noden för näringsliv- och affärsutveckling
Senast ändrad: 2018-09-24