dcsimg

Om oss

Nätverket i Balingsholm 2014
Nätverket i Balingsholm 2014, foto Sune Fridell

Nätverket för vindbruk sprider kunskap och information om vindkraft och stöttar regionala initiativ av nationell betydelse. Nätverket grundades år 2008 på uppdrag av regeringen och är en del av Energimyndighetens arbete med att främja utbyggnaden av vindkraft.

Energimyndigheten fungerar som ett nav i nätverket. Energimyndigheten samordnar nätverket och har det formella ansvaret, vilket bland annat innebär att fatta beslut om de medel som via årliga utlysningar fördelas till projekt inom nätverket.

Redan från start organiserades arbetet inom nätverket utifrån fyra noder med ansvar för olika ämnesområden. Dessa fyra områden rör utbildning, planering, näringsliv- och affärsutveckling samt frågor som rör lokala frågeställningar som arbetskraftsförsörjning och lokal nytta i samband med att vindkraften byggs ut. Nätverkets hemsida följer samma ämnesuppdelning. Noderna i Nätverket för vindbruk ansvarar tillsammans med Energimyndigheten för innehållet på webbplatsen enligt ett rullande schema, med speciellt fokus på respektive ämnesområde.

Kontaktpersoner för Nätverket för vindbruk 

Linus Linde, handläggare på Energimyndigheten, samordnar Nätverket för vindbruk. Tel 016-542 06 10. Epost: linus.linde@energimyndigheten.se

David Newell, handläggare på Energimyndigheten.
Tel 016-544 23 08.  Epost: david.newell@energimyndigheten.se

Maria Stenkvist, handläggare på Energimyndigheten.
Tel 016- 544 23 49 Epost: maria.stenkvist@energimyndigheten.se

 

Så behandlar Energimyndigheten personuppgifter.  

Genom formuläret Kontakta oss kan du vända dig till nätverket med frågor.