dcsimg

Svenska företag

Inom vindkraftbranschen finns en rad olika typer av aktörer. Tre huvudgrupper som bevakas är: turbintillverkare med verksamhet i Sverige, underleverantörer av delsystem och komponenter och projektörer i Sverige.

  • Turbintillverkare och projektörer (se respektive rubrik i vänsterkolumnen)
  • Underleverantörer (se databasen för svensk vindkraftindustri SWID här till höger)
  • Småskalig vindkraft, tillverkare och återförsäljare (se Marknadsöversikt små vindkraftverk i Sverige här till höger)

Är ni ett företag som redan är med i branschen men saknas i vår lista? Kontakta oss.

Skribent: Noden för näringslivs- och affärsutveckling
Senast ändrad: 2012-11-28