dcsimg

Databas för vindindustri

Databasen för svensk vindkraftindustri, SWID, ska bidra till att skapa fler, nya och bättre affärer och synliggöra vindkraftens mervärden i svensk industri och näringsliv längs hela värdekedjan. Den fungerar också som ett fönster för den svenska industrin mot internationella aktörer.

Affärsportalen SWID är uppbyggd för att skapa en komplett och sökbar databas som täcker vindkraftsbranschens alla behov inom tillverkning, planering, byggnation, installation, drift och underhåll. Den kan användas för att söka nya leverantörer, kunder eller samarbetspartners utifrån logistiska eller geografiska förutsättningar, projektfas, komponenter och kompetensområden. Databasen vänder sig till etablerade såväl som potentiella företag inom vindkraftsbranschen.

SWID är ett projekt inom Nätverket för Vindbruk. Projektet drivs av Regionförbundet i Kalmar län, som även utgör noden för näringslivs- och affärsutveckling i Nätverket för Vindbruk, Power Väst Västra Götalandsregionen samt Triple Steelix i Bergslagsregionen. Det är kostnadsfritt att vara registrerad i SWID.

Skribent: Noden för näringslivs- och affärsutveckling
Senast ändrad: 2012-11-28