dcsimg

Näringsliv - drivs av noden för näringsliv- och affärsutveckling

Där vindkraften gör sitt inträde skapas nya affärsmöjligheter både lokalt, regionalt och nationellt. Det är utgångspunkten för arbetet med näringslivsfrågor inom Nätverket för vindbruk.

Många av de parker som är på gång att byggas i Sverige är investeringar i miljardklassen. Det betyder att stora summor kommer att spenderas även på annat, som exempelvis nya vägar, markberedning, betong till fundament, torn, frakt, logistik och elnät.

Här finns möjligheter för både regionala och lokala företag. Noden för näringsliv och affärsutveckling marknadsför affärsmöjligheter på vindkraftsområdet. Regionalt stöder Nätverket flera initiativ som går ut på att främja det lokala näringslivet i samband med att ny vindkraft byggs. Läs mer om de Lokala- och regionala initiativ här intill.

Vindkraft som är under byggnation 2018 och framåt

Noden för näringsliv- och affärsutveckling har identifierat 28 stycken projekt som är under byggnation på sammanlagt enstalerad effekt på 3,4 GW. Totalt handlar det om 936 stycken vindkraftverk som beräknas producera 11,6 TWh/år.

  • Handbok för upphandling av vindkraft

    Skånes Vindkraftsakademi har tagit fram en handbok som riktar sig till kommuner och regioner som är intresserad av att upphandling av nyckelfärdiga vindkraftverk. Handboken är tänkt att ge vägledning till kommuner eller andra aktörer som vill...

Skribent: Noden för näringsliv- och affärsutveckling
Senast ändrad: 2012-11-27