dcsimg

Samhällsekonomiska effekter

Ger vindkraften några jobb?

Samhällsekonomiska effekter uppstår i samband med alla etableringar och byggnationer. När en vindkraftsinvestering hamnar i en glesbygdskommun i Norrlands inland ger det ett betydande tillskott till den regionala ekonomin vilket beskrivs i de genomförda fallstudierna. Tidigare arbetskraftsstudier om vindkraft har baserats på prognoser och beräkningsmodeller. I Nätverket för vindbruks nya sysselsättningsstudier Skogberget och Mörttjärnberget baseras beräkningarna på faktiskt nedlagd arbetstid i olika faser av vindbruksprojekten.

Bland annat så visar studien av Skogberget i Piteå att 42 procent av arbetskraften kom från regionen. Motsvarande 125 årsanställningar har utförts av företag från Norr- och Västerbotten. Nu när parken med sina 36 vindkraftverk är i drift tillkommer ytterligare 9 regionala jobb för drift och underhåll att finnas varje år under de beräknade 25 år som vindkraftverken ska producera miljövänlig el. Besöks- och servicenäringen kunde räkna in 48000 gästnätter i närområdet från inpendlande arbetskraft från andra regioner och utlandet vid bygget. Enligt officiell statistik spenderar dessa boende, varor och tjänster för 94 mkr som ett ytterligare plusvärde.

Mer utförlig information hittar ni i de två sysselsättningsstudierna i högermarginalen.

En uppföljning av driften vid Havsnäs vindkraftspark visade:

  • Att driftfasen har sysselsatt 18,5 årsarbetare per år inklusive kringeffekter. Räknar vi på en drifttid på 20 år så handlar det om 370 årsarbeten och är drifttiden 25 år så blir det 463 årsarbeten.
  • Lokala servicearbeten har under de första två driftåren uppgått till 16 årsarbeten och av dessa är 11 vindkrafttekniker och 3 ägarservice och resterande 2 årsarbeten är service av vägar, fordon, byggnader och elnät.  Lokal arbetskraft under en drifttid på 20 år motsvarar 320 årsarbeten och under 25 år 400 lokala årsarbeten.

Fallstudierna har sammanställdes av noden Strömsunds kommun i Nätverket för Vindbruk.

Skribent: Noden för arbetskraftsförsörjning, drift och underhåll
Senast ändrad: 2015-07-02