dcsimg

Kontakta oss gärna!

Kontaktuppgifter för att nå noden för arbetskraftsförsörjning, drift och underhåll.

Nätverket för vindbruk c/o Vindkraftcentrum.se
Storgatan 43
830 70 Hammerdal

                                                                                                                                            Torbjörn Laxvik  Projektledare
  Torbjörn Laxvik         
  070-780 90 34
  torbjorn.laxvik@vindkraftcentrum.se

 
                                                                                                                                     Christer Andersson  Projektmedarbetare
  Christer Andersson
  076-810 49 20
  christer.andersson@vindkraftcentrum.se

 

Fakturaadress:
Strömsunds kommun
KS 15336
Box 500
833 24 Strömsund

Så behandlar Energimyndigheten personuppgifter.

 

Fakturaadress:

Strömsunds kommun

KS 15336

Box 500

833 24 Strömsund