dcsimg

Lokalt - drivs av noden för arbetskraftsförsörjning, drift och underhåll

Ny vindkraft kan ge både nya jobb och lokal tillväxt i regioner där utbyggnaden sker. Det är också fokus för många aktiviteter inom Nätverket för vindbruk.  

Noden med ansvar för arbetskraftsförsörjning, drift och underhåll bevakar och driver frågor på detta område. Här intill presenterar noden delar av sitt arbete. Noden drivs av Strömsunds kommun, där flera av landets stora landbaserade vindkraftsparker finns.

Noden har nyligen sammanställt två nya fallstudier som finns redovisade som delrapporterna Sysselsättningsstudien Mörttjärnberget och Sysselsättningsstudien Skogberget. Fallstudierna visar att drygt 40% av arbetet utfördes av regional arbetskraft vid dessa parker. Besöks- och servicenäringen har haft en god tillströmning av nya kunder under byggnadstiden.

De mest bestående lokala och regionala arbetstillfällena utgörs av drift och underhållspersonal som under de kommande 20-25 åren ska utföra regelbunden service och underhåll i vindkraftparken.

Med hjälp av resultaten från fallstudierna så har ett prognosverktyg skapats där regionala prognoser kan göras och användas som underlag vid planering.

Noden hjälper dig gärna om du vill använda prognosverktyget för att ta fram prognoser för kompetenser och arbetstillfällen för planerade parker i ett område.

Kontakta gärna noden om du vill veta mer.

Kontaktuppgifter finns här intill.

Skribent: Noden för arbetskraftsförsörjning, drift och underhåll
Senast ändrad: 2015-06-23