Vindkraften och klimatet - Nätverket för vindbruk

Vindkraften och klimatet

El från vindkraft skapas av energin i vinden, och på det sättet är vindelen en helt förnybar energikälla. Ändå ger vindkraftverk upphov till utsläpp som påverkar miljön. Framför allt sker detta i tillverkningsfasen, och när fundament för att hålla vindkraftverket på plats byggs.

I dag finns en rad så kallade livscykelanalyser publicerade, i vilka den totala påverkan på miljön beräknas. Där ingår både tillverkning, transport, byggande, drift och rivning. Även om resultaten varierar så pekar dessa på att ett vindkraftverk efter tre till nio månader har producerat den energi som gått åt att tillverka det. Det motsvarar mellan 1 och 2 procent av vindkraftverkets totala energiproduktion under sin livstid. Det betyder att vinsten för klimatet, jämfört med exempelvis kolkraft, är betydande. Det gäller även andra miljöföroreningar.

Källa: E. Mart´ınez et al. / Renewable Energy Volume 34 Issue 3 (2009) 667–673, Vestas mfl.