dcsimg

Vindkraft i världen

Totalt installerades lite mer än 52,6 GW vindkraft globalt under 2017, vilket ger en total installerad kapacitet på nästan 539,6 GW. Den största installationen gjordes i Kina med 19,5 GW. Enligt Global Wind Energy Council.

Kina leder även den totala utbyggnaden av vindkraft och har installerat över 188,2 GW fram till och med 2017, vilket motsvarar 35 % av all installerad vindkrafts kapacitet globalt. Investeringarna inom förnybar energi ökade med 3 % från 2016 och var det näst högsta investeringsåret. Totalt investerades $333,5 (324,6) miljarder under 2017 i förnybar energi. Beaktar man den kostnadsreduktion och teknikutveckling som sker så blir effekten av investeringen större. Det är framför allt investeringar inom solenergi som ökar +18 %. Investeringar inom vindkraft är den näst största sektorn för investeringar under 2017 med $107,2 miljarder.

I Europa minskade investeringarna med 26 % och hamnade på $57,4 miljarder. Men i Sverige hamnade investeringar på $4 miljarder, en ökning med 109 %. enligt Bloomberg New Energy Finance. I Europa installerades 15,7 GW i kapacitet från vindkraft, en ökning med cirka 20 % jämfört med 2016. Vindkraften har den näst största installerade elproduktionskapaciteten i Europa och närmar sig den installerade kapaciteten av gaskraft.

Totalt finns det en kapacitet på 169 GW i Europa och under 2017 var det den största elproduktionskapaciteten som byggdes ut, hela 55 % av all installerad kapacitet i Europa var vindkraft. Den vindkraft som var installerad i Europa producerar 11,6% av den el som används i EU-länderna tillsammans, vilket motsvarar 336 TWh per år enligt Wind Europe.

Skribent: Noden för näringsliv- och affärsutveckling
Senast ändrad: 2012-11-27