Politiska mål påverkar - Nätverket för vindbruk

Politiska mål påverkar

De politiska målen som påverkar vindkraften går bland annat att finna i propositionerna om en sammanhållen klimatpolitik (proposition 2008/09:162 och 163). Ett av huvudmålen är att Sverige ska minska sina klimatutsläpp med 40 procent.

I samma proposition sätter regeringen också upp ett mål om att 50 procent av energin i Sverige ska vara förnybar år 2020. Redan 2008 förutspåddes vindkraften få en viktig roll för att nå dit, därför fastställde riksdagen också en nationell planeringsram för vindkraften. Den motsvarar en produktionskapacitet på 30 TWh, varav 20 TWh på land och 10 TWh ute till havs. Samtidigt höjdes också ambitionsnivån i elcertifikatssystemet. För att nå en produktion på 30 TWh vindkraftsel krävs uppskattningsvis mellan 3 000 och 6 000 vindkraftverk.

Skribent: Energimyndigheten
Senast ändrad: 2013-03-05