Intäkter från vindkraft - Nätverket för vindbruk

Intäkter från vindkraft

Priserna på el går att följa på nordiska elbörsen Nordpool. Priserna varierar både över tid och mellan olika sätt att handla med elen.

Priserna fungerar ungefär som boräntorna och varierar mellan olika bindningstider. Spotpriserna varierar ständigt upp och ner, men det går också att köpa och sälja el på längre sikt genom så kallade terminer. Sverige är indelat i fyra olika prisområden för el, vilket också påverkar priset. En dag i februari 2013 låg spotpriset för 1 kWh el i de olika prisområdena i spannet 35,7 till 36,4 öre.

Förutom intäkten från försäljningen av elen får vindkraftsägaren också en intäkt i form av försäljning av elcertifikat. Medelpriset för elcertifikat per kWh var under perioden februari 2012 till februari 2013 drygt 20 öre. Läs mer om elcertifikatssystemet här intill.

Skribent: Energimyndigheten
Senast ändrad: 2013-03-05