Elproduktion från vindkraft - Nätverket för vindbruk

Elproduktion från vindkraft

Vindstat registreras driftstatistik från många av landets vindkraftverk. Registreringen är frivillig och i dag skickar ungefär 60 procent av landets vindkraftsproducenter in sina produktionssiffror dit varje dygn. Vindstat sammanställer statistiken i månadsrapporter och i en årsrapport. Där är det exempelvis möjligt att följa hur mycket el som olika typer av verk i praktiken har levererat.

I årsrapporten från 2011 i diagram nr 8 redovisas hur många kilowattimmar per installerad effekt (i kilowatt) som vindkraftverken producerat under året. Detta mått kallas för fullasttimmar. I medeltal producerade vindkraftverken på max under 2 400 fullasttimmar under år 2011, men siffrorna visar att ju större verken är desto fler blir dessa fullasttimmar. Något lägre är siffrorna i den senaste årsrapporten för 2012.

De havsbaserade vindkraftverken kom under 2011 upp i 3000 timmar medan de äldre, mindre vindkraftverken bara nådde motsvarande drygt 2000 fullasttimmar.
Genomsnittsproduktionen på 2 400 kWh per installerad effektenhet (kW) innebär alltså att ett vindkraftverk på 2 megawatt i snitt producerade 4 800 MWh detta år.

Detta ska inte förväxlas med det antal timmar per år som ett vindkraftverk producerar el. I dag räknar branschen med att ett modernt vindkraftverk på 2 megawatt är i gång 8 000 av årets 8760 timmar. Det motsvarar 90 procent av tiden. Enligt branschorganisationen Svensk Vindenergi är verkningsgraden för moderna vindkraftverk på land betydligt högre än vad genomsnittssiffrorna visar. I goda vindlägen produceras cirka 2 800 kWh per installerad kilowattimmes effekt. Ett vindkraftverk på 2 megawatt producerar då 5 600 MWh per år.

Källa: Vindstats årsrapport från 2011, samt Svenska Vindenergi