Vindkraft i Sverige - Nätverket för vindbruk

Vindkraft i Sverige

Vindkraften i Sverige växer kraftigt och blir därmed en allt viktigare del av det svenska energisystemet. Från några enstaka verk på nittiotalet finns det idag närmre 2 400 vindkraftverk i Sverige.

Snabbast har utvecklingen varit de senaste fem åren. Mellan 2008 och fram till 2013 ökade produktionen av el från vindkraftverk med 263 procent, visar statistik från elcertifikatsystemet.

Under 2012 producerade vindkraften i Sverige 7,2 TWh, vilket motsvarar 4,4 procent av landets totala elproduktion under samma år. Det motsvarar en ökning med 17 procent jämfört med året innan. Ändå var 2011 också ett rekordår. Då ökade elproduktionen från vindkraften ökade med 75 procent jämfört med 2010. Enligt Energimyndighetens senaste statistik från 2012 finns nu totalt 2 385 vindkraftverk i Sverige. Tillsammans står de för en installerad effekt på 3607 MW.

Fortfarande finns det flest vindkraftverk i södra Sverige. Men trenden är att mer och mer vindkraft byggs i norra Sverige och i landets stora skogsområden. Av alla planerade vindkraftverk, enligt databasen Vindbrukskollen, ligger 80 procent i norra delarna av landet.

Skribent: Energimyndigheten
Senast ändrad: 2013-06-20