dcsimg

Vindkraft i Sverige

Vindkraften i Sverige växer kraftigt och blir därmed en allt viktigare del av det svenska energisystemet. Från några enstaka verk på nittiotalet finns det nu över 3 300 vindkraftverk.

Under 2017 producerade vindkraften i Sverige 17,6 TWh, vilket motsvarar 11 procent av landets totala elproduktion under samma år. Enligt Energimyndighetens senaste statistik från 2012 finns nu totalt 3 376 vindkraftverk i Sverige. Tillsammans står de för en installerad effekt på 6 611 MW.

 

Elproduktion från vindkraft per län

I figur nedan illustreras hur elproduktionen från vindkraften fördelar sig per län. Mer information om utbyggnaden vindkraften i Sverige finns att läsa i Energimyndighetens Vindkraftsstatistik 2017.

Skribent: Noden för näringsliv- och affärsutveckling
Senast ändrad: 2013-06-20