dcsimg

Senaste utlysningen av medel för aktiviteter inom Nätverket för vindbruk

Energimyndigheten bjuder in intresserade att ansöka om medel för aktiviteter inom ramen för Nätverket för vindbruk. Verksamheten inom Nätverket för vindbruk bedrivs på uppdrag av regeringen och har till uppgift att öka kunskapen om vindkraft och verka för en väl förankrad och väl lokaliserad utbyggnad av vindkraft, som även genererar mervärde lokalt. Det är möjligt att ansöka om projekt som pågår längre än ett år.

I årets utlysning sätts särskilt fokus på projekt som är inriktade på lokal nytta och näringslivsutveckling kopplat till vindkraft, samt projekt som kan medverka till en förbättrad samverkan med andra intressen på regional och lokal nivå. Ansökningstiden kommer att pågå mellan den 2 januari fram till och med den 17 mars 2017.

Läs mer om utlysningen på Energimyndighetens webbplats

Läs mer om nätverkets tidigare projekt på Nätverket för vindbruks webbplats.

Skribent: Energimyndigheten
Senast ändrad: 2017-01-02