dcsimg

Senaste utlysningen av medel för aktiviteter inom Nätverket för vindbruk

Energimyndigheten bjuder in intresserade att ansöka om medel för aktiviteter inom ramen för Nätverket för vindbruk. Kommuner, regioner, länsstyrelser, ideella organisationer och intresseföreningar är välkomna att ansöka om stöd för aktiviteter kopplade till Nätverket för vindbruks mål om en väl förankrad och väl lokaliserad utbyggnad av vindkraft.

Inriktningen för årets utlysning är "vägar mot en resurseffektiv utbyggnad av vindkraft baserad på nätverkets erfarenheter". Särskilt fokus kommer att sättas på projekt som är inriktade på att främja dialogen kring vindkraftens lokala förankring, samt samverkansprojekt för att skapa dialog och stärka samarbetet mellan olika intressen såväl regionalt som nationellt.

Läs mer om utlysningen på Energimyndighetens webbplats

Ansökningar ska vara inlämnade senast den 11 februari 2019.

Läs mer om nätverkets tidigare projekt på Nätverket för vindbruks webbplats.

Skribent: Energimyndigheten
Senast ändrad: 2019-01-03