dcsimg

Senaste utlysningen av medel för aktiviteter inom Nätverket för vindbruk

Energimyndigheten bjuder in intresserade att ansöka om medel för aktiviteter inom ramen för Nätverket för vindbruk. Kommuner, regioner, länsstyrelser, ideella organisationer och intresseföreningar är välkomna att ansöka om stöd för aktiviteter kopplade till Nätverket för vindbruks mål om en väl förankrad och väl lokaliserad utbyggnad av vindkraft.

I årets utlysning sätts särskilt fokus på projekt som är inriktade på att främja dialogen kring vindkraftens lokala förankring, ökad lokal nytta, och samverkansprojekt för att skapa dialog och stärka samarbetet mellan olika intressen såväl regionalt som nationellt. Ansökningstiden kommer att pågå mellan den 2 januari fram till och med den 16 mars 2018.

Läs mer om utlysningen på Energimyndighetens webbplats

Läs mer om nätverkets tidigare projekt på Nätverket för vindbruks webbplats.

Skribent: Energimyndigheten
Senast ändrad: 2018-01-02