dcsimg

Vindkraftkonferensen 2011

10-11 maj 2011 arrangerades Nationella Vindkraftkonferensen i Kalmar för 8:e året i rad, som ett samarrangemang mellan Regionförbundet och Nätverket för vindbruk. Ett av syftena med konferensen är att föra samman näringsliv och offentlig sektor och påverka så att möten, mingel och diskussioner sker i en mix dem emellan.

Målet är att erbjuda konkret och aktuell kunskap, inspiration för fortsatta eller nya initiativ samt ett ännu större kontaktnät för egna intressen och nya samarbeten.

 

Projektledare

Projektperiod

2010-11-01 till 2011-08-31