dcsimg

Vindkraftens inverkan på fastighetspriser

Det går inte att visa att vindkraftetableringar har påverkan på fastighetspriser, generellt. Detta enligt en ny rapport, "Vindkraft i sikte" som tagits fram av ÅF Konsult som ett projekt inom Nätverket för vindbruk.

Ibland framförs farhågor att en fastighet skulle minska i värde för att grannen bygger vindkraft. Det har hittills inte funnits några svenska studier på området. Nu har dataunderlag på vindkraftutbyggnad och försålda fastigheter analyserats för att få fram fakta. I referensgruppen ingår bl a fastighetsekonomer samt fd chefen för Energimyndighetens Vindenhet, Camilla Rosenberg.

Studien gäller småhus och fritidshus inom fem kilometers radio från en vindkraftetablering. De vindkraftetableringar som ingår i materialet är de som färdigställdes från slutet av september 2005 till den 1 oktober 2008. Analysen av påverkan på fastighetspriser har lagts upp i en tidsserie. Man studerar perioden före samrådet, under tillståndsprocessen, under byggtiden och när etableringen är i drift. Dessutom kartläggs fastighetspriserna två respektive fyra år efter det att anläggningen tagits i drift.

Projektledare

Projektperiod

2010-01-01 till 2010-10-01