dcsimg

Vindkraft och försvarsintressen - Gotland

En mycket stor andel av de områden som i Gotlands översiktsplan utpekas som tänkbara för vindkraft har stött på motstående intresse från ett håll: totalförsvaret.

Projektet visar vilka åtgärder som kan utföras för att göra vindkraftutbyggnad möjlig. Projektet genomförs i dialog mellan försvaret, Region Gotland och länsstyrelsen.

Projektledare

Projektperiod

2010-12-20 till 2011-11-01