dcsimg

Vindkluster på Gotland

Projektet startades under 2014 och är ett samarbete mellan Energimyndigheten, Region Gotland och GVP. Projektet syftar till att utveckla näringslivet och samverkan kring vindkraften på Gotland. Fem valda arbetsområden kombinerar hinder och möjligheter som är aktuella på ön inför den stora expansionen som kommer i samband med att Svenska Kraftnät etablerar den nya 500 MW länken, etapp 1, till Gotland.

Projektledare

Projektperiod

2015-06-01 till 2016-05-31