dcsimg

Uppförandekod för vindkraftsbranschen – ny etapp 2013

I en ny etapp av projektet Uppförandekod för vindkraftsbranschen ska Svensk vindenergi och Svensk vindkraftsförening arbeta med att få fler företag att ansluta sig till Uppförandekod för vindkraftsbranschen.

De båda branschorganisationerna har tidigare i tre etapper gemensamt arbetat med att ta fram en Uppförandekod för vindkraftbranschen. De har skett med stöd från Nätverket för vindbruk under åren  2009 och 2012. Trots ett positivt mottagande samt informations och utbildningsinsatser har endast sex företag hittills anmält sig. Under denna etapp ska insatser göras för att öka antalet anslutna företag. Det ska ske med mer riktad kommunikation till berörda företag, intressenter och internationella organisationer och genom att genomföra ytterligare utbildningsinsatser för branschen. Vidare kommer rutiner för uppföljning och kontroll och ett förslag till finansieringsmodell att tas fram.

Projektet drivs gemensamt av Svensk vindenergi och Svensk vindkraftsförening.

Projektledare

Projektperiod

2013-04-29 till 2014-04-28