dcsimg

Träff för Länsstyrelsens vindkraftshandläggare

Träff för länsstyrelsernas vindkrafthandläggare för möjlighet att utbyta erfarenheter och diskutera aktuella ämnen inom vindkraft – både i prövnings- och tillsynsfasen. Syftet är en mer enhetlig hantering av ärenden gällande vindkraft.

Projektledare

Projektperiod

2016-10-01 till 2017-10-02