dcsimg

Socioekonomiska konsekvenser av vindkraftsetablering: en kunskapssammanställning

Syftet är att belysa socioekonomiska konsekvenser av vindkraft - både positiva och negativa. Resultatet skall bli en kunskapssammanställning av de socioekonomiska konsekvenserna samt en beskrivning av hur ett stöd till bygden, för att stärka de positiva konsekvenserna, kan se ut. Projektet är ett samarbete mellan SLU och Structor.

Projektledare

Projektperiod

2015-05-11 till 2016-03-01