dcsimg

Småskalig vindkraft - Rural RES

Regional satsning på småskalig vindkraft (<50kW) i sydöstra Sverige.

Projektet handlar om att utveckla satsningar inom småskalig vindkraft på gårdsnivå. Arbetet äger rum i Kalmar, Kronoberg och Blekinge län. Målet är att minska eller ta bort tekniska hinder för integreringen av vindkraft i den lokala utvecklingen, för att bli självförsörjande på energi. Projektet ska hitta lämpliga områden för lokaliseringen av vindkraft och söka få till stånd etableringar. En viktig del av projektet är att stödja etableringen av en svensk industri i sektorn småskalig vindenergi.

Projektledare

Projektperiod

2011-01-01 till 2011-12-01