dcsimg

Seminarier, fortbildning och forskningskommunikation

Inom Nätverket för vindbruk har Högskolan på Gotland planerat och genomfört projektet "Seminarier, fortbildning och forskningskommunikation" under 2012.

Vid två tillfällen har utbildningsdagar, som var och en omfattat två dagar, anordnats för gymnasielärare och lärare för vindkraftsutbildningar inom yrkeshögskolan. Vid båda tillfällen har studiebesök ingått.

Inom projektet har också tre regionala seminarier och två studiebesök genomförts. Dessa har varit öppna för alla. De två första regionala seminarierna handlade om "Vindkraftens påverkan på människors intressen och lokal nytta" och det tredje behandlade "Ljud från vindkraftverk". De två studiebesöken i anslutning till seminarierna bestod av guidade rundturer till platser där vindkraft kommer att byggas.

Målet för projektet har varit att höja kunskapsnivån om vindkraft hos utbildare, myndigheter, näringsliv och allmänhet.

Ansvarig för projektet har varit Högskolan på Gotland.

Projektledare

Projektperiod

2011-09-26 till 2012-12-20