dcsimg

Regionalt/lokalt ägande av vindkraft

Projektet består av tre handböcker om vindkraft och dessa går också att köpa i bokform. Författare och kontaktperson är Tore Wizelius.

I handboken "Vindkraft på Lantbruk" beskrivs förutsättningar för vindkraft, ekonomi, olika ägarformer, tillståndsprocessen och markavtal. Den innehåller även några reportage från lantbruk som har byggt vindkraft.

"Vindkraft tillsammans - handbok för vindkraftkooperativ" finns som pdf. Handboken innehåller information om de kooperativ som finns och hur de fungerar, samt en beskrivning av hur ett vindkraftskooperativ kan bildas och organiseras. Lagar och regler som gäller för ekonomiska föreningar samt hur ekonomin ser ut, är exempel på frågor som klargörs. Handledningen uppdaterades i december 2011.

Hur ser ekonomin ut för kommunalt ägda vindkraftverk? I handboken "Lokalt ägd vindkraft" beskrivs hur kommuner kan äga vindkraft. Handboken kan laddas ner och uppdaterades i december 2011.

Projektledare

Projektperiod

2010-01-01 till 2011-09-01