dcsimg

Studie av händelsekedjor vid olyckor i vindbruket

För att kunna möta nya riskscenarier i samband med utbyggnaden av vindkraften i landet finns ett behov av att analysera de situationer och händelseförlopp som kan komma att påverka säkerheten och även av frekvensen av olyckor, tillbud och incidenter i ett framtida storskaligt vindbruk.

I detta projekt kommer informationsunderlag tas fram som beskriver ett antal händelsekedjor vid olyckor och tillbud i vindbruket. Fokus i studien ligger på allvarliga olyckor. Urvalet av händelsekedjor utgår från vilka olyckor och tillbud som är vanligast enligt internationell olycksstatistik som rör vindkraft.

Underlaget är tänkt att användas för att förebygga olyckor och tillbud i vindbruket.

Slutrapporten hittar du här

Projektledare

Projektperiod

2014-05-26 till 2015-04-30