dcsimg

Nedmontering av vindkraft

Projektet verifierar de förslag som Energimyndigheten tagit fram till riktlinjer för återställande av vindkraft. I projektet visas även på möjligheterna för små- och medelstora företag att leva upp till de krav som ställs.

Målet är att uppnå en homogen bedömning och likartad villkorsskrivning för nedmontering av vindkraftverk. I projektet har också kartlagts konsekvenserna av att införa riktlinjer med enhetliga krav på säkerställande av avvecklingskostnader för samtliga vindkraftverk som tillståndsprövas enligt miljöbalken. Detta gäller även för anmälningsärenden.

Inom projektet har en konsultrapport tagits fram. Rapporten är inte förankrad hos myndigheten. Det är författarna själva som står för eventuella slutsatser.

Projektledare

Projektperiod

2010-01-01 till 2010-12-30