dcsimg

Lokalt anpassade prognoser och information om arbetsmöjligheter

Strömsund hjälper lokala och regionala företag, politiker och andra företrädare att ta fram lokala sysselsättningsprognoser utifrån lokalsamhällets förutsättningar och planerade vindkraftetableringar. Prognoserna blir värdefulla för politiker, företagare, näringslivsföreträdare, arbetssökande och allmänhet då de ger goda exempel på vilka arbetsmöjligheter som kan bli aktuella i samband med byggandet av vindkraftparken i deras närhet.

Projektledare

Projektperiod

2015-07-01 till 2016-03-31