dcsimg

Historien om den svenska vindkraften

Projektet ska resultera i att en bok "Historien om den svenska vindkraften" tas fram och kan ges ut i tryckt form samt som e-bok.

En beskrivning av det historiska förloppet och utvecklingen av vindkraften i Sverige bidrar till en förståelse för denna kraftkällas framväxt.

Boken har med utgångspunkt i den historiska beskrivningen ett framåtblickande syfte, som ska bidra till insikt om möjligheter för branschens utveckling framöver.

Projektledare

Projektperiod

2014-11-10 till 2015-10-01