dcsimg

Campus Vindkraft Strömsund

I detta projekt har Strömsunds kommun genomfört en förstudie om förutsättningarna för att etablera en högskoleutbildning på vindkraftsområdet i kommunen.

Tanken är att en ökad tillgång på högre utbildning regionalt ökar förutsättningarna för att nya arbetstillfällen inom den växande vindkraftsbranschen också tillsätts lokalt.

Strömsunds kommun driver redan i dag en yrkesutbildning för vindkrafttekniker. Kommunen är engagerad i Vindkraftscentrum och är sedan 2008 nationellt nod inom Nätverket för vindbruk. 

Projektet drivs av Strömsunds kommun.

Projektledare

Projektperiod

2012-09-04 till 2014-09-01