dcsimg

Biegke - Vindkraftrådgivning för vindarnas folk - en ny etapp

Svenska Samernas Riksförbund har fått stöd av Nätverket för vindbruk för att  inrätta en projekttjänst som vindkraftrådgivare under 2013 och 2014. Syftet med vindkraftrådgivning till samebyarna är att underlätta för samebyar och vindkraftexploatörer att hitta lösningar som bygger på samförstånd och hållbarhet. Detta är viktigt eftersom många av de vindkraftetableringar som planeras i Sverige ligger i områden som idag används av samebyarna för renbete.

Genom att ta fram mallar för avtal och arbetsätt vad gäller hantering av elnätskoncessioner och miljökonsekvensbeskrivningar i projektet skapas gynnsammare förutsättningar för att nå fram till lösningar för samexistens. Projektet kommer att bygga vidare på de kunskaper som kommit fram  genom de tidigare projekten Vindren och Biegga.

Projektledare

Projektperiod

2013-06-15 till 2014-04-30