dcsimg

Biegga – vindkraftrådgivning för vindarnas folk

Svenska Samernas Riksförbund har under perioden 2011-2012 bedrivit projektet Biegga. Projektets huvudsakliga mål har varit att upprätta en rådgivningsfunktion till vilken samebyar och vindraftsintressenter haft möjlighet att vända sig till. Rådgivningen har varit en länk för att den praktiska vardagen finna former för hållbara lösningar mellan rennäring och vindkraft.

Projektet tillkom för att förvalta och utveckla de metoder som framarbetas inom ett tidigare projekt vid namn VindRen.

Under projektets inledande fas identifierades flera områden där det fanns ett behov av att vidareutveckla och förbättra kunskaperna. De identifierade momenten var samråd, arbete med miljökonsekvensbeskrivningar och avtalslösningar.  Genom att fortsätta arbetet med att skapa förutsättningar för att hitta samexistens mellan projektets målgrupper ökar också sannolikheten att vindkraftprojekt kan förverkligas. Rådgivning har bedrivits genom fysiska möten samt telefonrådgivning. Under projekt genomfördes också seminarier för att sprida information och kunskap som upparbetas under projektet.

Under projektets genomförande har det blivit tydligt att behoven av en resursperson/ rådgivningsfunktion kvarstår, eftersom det krävs en kontinuitet att förvalta upparbetad kunskap och information.

Projektledare

Projektperiod

2010-12-01 till 2012-12-31