dcsimg

Många nya tillfällen att prata vind i nytt projekt

Under det kommande året kommer Lantbrukarnas riksförbund, LRF, driva ett projekt som går ut på att skapa lokala mötesplatser för att diskutera vindkraft. Tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan ska upp emot 20 träffar runt om i landet arrangeras. På orter där intresset för vindkraft just blivit aktuellt ska organisationerna med kort varsel kunna kalla till träffar om vindkraft där deltagare erbjuds möjlighet att lära sig mer om vindkraft och att diskutera vindkraftutbyggnad med fokus på regional utveckling och tillväxt.

Lokal förankring och god samverkan mellan intressenter på regional nivå är viktigt för att främja vindkraftens fortsatta utbyggnad, och därför har projektet också fått stöd från Nätverket för vindbruk. LRF har idag drygt 170 000 medlemmar, och organisationen är medlem i de ledande vindkraftsorganisationerna och en av grundorganisationerna i Studieförbundet Vuxenskolan, SV.  
Enligt LRF öppnar vindkraften möjligheter för entreprenörskap och företagande, vilket i sin tur kan bidra till regional utveckling och tillväxt. Det är frågor som ska lyftas i projektet.

Projektledare

Projektperiod

2013-09-01 till 2015-06-30