dcsimg

Kompletterande samverkansprojekt med Vindkraftcentrum.se

Tidigare studier genomförda inom Nätverket för vindbruk visar att utbildningen av vindkraftstekniker idag inte täcker det behov som finns i branschen, vilket beror på att antalet utbildningsplatser för vindkraftstekniker inom Yrkeshögskolan har minskat kraftigt under senare år. I det här projektet kommer Strömsunds kommun att ta fram en beskrivning av branschens kompetensbehov för drift och underhåll av vindkraftsparker, ta fram en beskrivning på möjliga utbildningsformer för att möta branschens kompetensbehov för drift och underhåll samt ta fram förslag på hur en god tillgång på vindkrafttekniker kan tillgodoses.

Senast ändrad: 2016-09-14

Projektledare

Projektperiod

2016-08-01 till 2017-03-31