dcsimg

Aktiviteter

Varje år pågår en mängd olika aktiviteter runt om i landet inom ramen för Nätverket för vindbruk. En del av projekten inom Nätverket handlar om att arrangera studiebesök, konferenser, kurser och andra typer av träffar. Andra är mer inriktade mot att ta fram ny kunskap och strukturer som är viktiga för den framväxande vindkraftssektorn. 

Aktiviteterna inom Nätverket är både lokala, regionala och nationella och de riktar sig både mot beslutsfattare, näringsliv, intresseorganisationer, handläggare och andra som berörs av vindkraftsutbyggnaden.

Nätverket har varit i gång sedan 2008, och idag är listan över projekt som fått stöd via Nätverket lång. Här finns mycket kunskap och bred erfarenhet att hämta för den som vill lära sig mer om vindbrukets förutsättningar och möjligheter.

Projekten spänner över ett brett register. Här finns vindbrukskollen – en nationell databas över alla byggda och planerade vindkraftverk, och här finns uppförandekoden för projektörer, kartläggningar, kunskapsprojekt och flera regionala industriprojekt för att nämna några.

Genom stödet till enskilda projekt uppmuntras nätverkande, kunskapsuppbyggnad och erfarenhetsutbyte för att utbyggnaden av vindkraft ska bli så bra som möjlig ur en mängd olika aspekter.

Inom nätverket finns många olika aktörer med koppling till vindkraft samlade. Nätverket är organiserat i fyra noder med olika ansvarsområden. Varje nod bygger upp och utvecklar sina kontaktnät och verkar för att erfarenheter och kunskaper förmedlas inom nätverket. På så sätt verkar de för utbyte av erfarenhet, sprider ny kunskap och identifierar nya frågeställningar som uppstår.

Via nätverkets projekt tillkommer hela tiden nya aktörer i nätverket, och det är också i många av projekten som ny kunskap kommer fram.

Den som vill bli en del av detta är välkomna att läsa mer om våra utlysningar!

  • Handläggarträffen 2018

    Handläggarträffar för landets vindkrafthandläggare har varit en återkommande aktivitet som hallandsnoden arrangerat varje år sedan starten 2008. Detta år arrangerades träffen på eftermiddagen den 30 maj 2018 i anslutning till Energimyndighetens...
  • Balingsholm 2018

    Resurseffektiv vindkraft - Från planering till repowering På Nätverket för vindbruks årliga konferens diskuterades förutsättningar för en resurseffektiv vindkraft genom hela livscykeln med fokus på planeringsutmaningen. Nationella...

Skribent: Energimyndigheten
Senast ändrad: 2013-07-04