dcsimg
  • radio button
    Nätverket för vindbruk

    Nätverket för vindbruk

    Vi sprider kunskap om vindkraft och verkar för lokal förankring och nytta där vindkraften byggs ut. Läs mer här

Kalender

Vindbruksseminarium i Lungsjön

Lungsjöns Fritidsförening och Energimyndigheten har drivit projektet ”Lokal förankring av...