dcsimg

Livlig debatt när gammal vindkraft möter ny

När vindkraftparken på Smöjen på norra Gotland byggdes gick åsikterna om parken starkt isär bland folk i bygden. Men för hembygdsföreningen blev den nya vindkraftsparken mitt emot en omhuldad gammal väderkvarn en möjlighet att diskutera platsens historia, och vår syn på vad som är vackert och vad som är fult.

Lotte Nygren, ordförande i hembygdsföreningen i Hellvi socken på nordöstra Gotland, tar vägen upp till kullen där den gamla väderkvarnen vid Sankt Olofsholm ligger. Dess vingar står numera stilla, men tvärs över viken är det full snurr på vindkraftverken vid Smöjen. Den gamla kvarnen från 1600-talet visar att på den här platsen har människor länge förstått att använda sig av blåsten.

– Är den vacker eller ful? Vacker och pittoresk svarar nog de flesta besökare i dag, men så har människor antagligen inte alltid sett på saken, säger Lotte Nygren.

Sedan 1600-talet har man här bränt kalk och brutit sten här i Sankt Olofsholm. På den tiden var det ett hårt slit för dem som arbetade. Väderkvarnen är också en rest från den tiden när man också fick producera sin egen mat, sitt eget mjöl av egen säd.  

I dag vallfärdar turisterna hit för att det är pittoreskt – men det här var en riktig industrimiljö en gång i tiden. Folk slet i kalkbrottet – och många dog i stendammslunga och med utslitna kroppar, säger Lotte Nygren.

Det var när parken vid Smöjen tvärs över vattnet skulle byggas med sina tiotal verk som diskussionerna om vindkraftens vara eller inte vara gick heta i byn. Bygden var delad mellan de som var för parken och de som var emot. Till viss del gick skiljelinjen mellan de som bodde permanent i bygden och ortens sommargäster, enligt Lotte Nygren.

– Det blev väldigt delat mellan de som var positiva till vindkraftparken på och de som inte ville ha någon alls, minns hon.

Det menar Lotte Nygren till stor del handlade om vilken utgångspunkt man hade. Trakten är en typisk avfolkningsbygd, som under lång tid tvingats se underlaget för både handel, skola och annan service ge vika. Det är heller inte särskilt gott om jobb. Samtidigt har även norra Gotland med tiden blivit ett populärt område för fritidsboende. Här finns lugnet och den ”vackra” naturen.

Men så härom året kom hembygdsföreningen på ett nytt sätt att närma sig diskussionen om modern vindkraft. Hembygdsföreningens bestämde sig för att göra något åt den gamla väderkvarnen. Dess vingar hade då saknats i över 80 år.  

– Vi i hembygdsföreningen såg ett lysande tillfälle att diskutera vår miljö och vår
socken – med den gamla kvarnens vingar och den moderna vindkraften som utgångspunkt, säger Lotte Nygren.

Själv tog hon tidigt ställning för den nya vindkraften. Ett av skälen är just att det kan göra det möjligt för fler att hitta arbete och därmed kunna bo kvar.

– Det viktiga för mig personligen, är att man ska kunna ångra sig. Om vi hittar ett bättre alternativ att göra el på avvecklar vi vindkraftverken. På samma sätt skulle vi kunna välja att ta bort kvarnen också, men den tycker folk är vacker i dag, säger Lotte Nygren.

Resultatet blev många diskussioner i bygden – och så småningom nya vingar på väderkvarnen. Ändå tror hon inte folks inställning för eller emot vindkraft har förändrats särskilt mycket trots debatt.

– De som var emot då tycker nog det är dåligt nu också. Personligen är jag helt för vindkraften. För mig börjar det ställningstagandet när jag går in i mitt kök och vrider på spisen. Elen måste vi ju ha. Uppoffringen är att jag ser vindkraftverken, hör dem stundtals och ibland kastar de lite skuggor om jag är i närheten – men det är jag villig att betala för att få miljövänlig el i spisen. Smöjens vindkraftverk ligger i gammal industrimiljö, och är lätta att ta bort. De kommer aldrig att göra samma åverkan på miljön som till exempel kalkbrott, kärnkraftverk eller vattenkraftverk. Därför är valet lätt, säger Lotte Nygren.

Skribent: Annika Nilsson, Energimyndigheten
Senast ändrad: 2013-05-23