dcsimg

Sektion småskalig vindkraft

I maj 2012 bildades formellt sektionen för småskalig vind inom Svensk Vindkraftförening. Det har föregåtts av flera etapper i projektet om småskalig vindkraft, som bland annat resulterat i informationsmaterial och filmer riktade till konsumenter om småskalig vindkraft.

I den nu aktuella etappen ska samarbetet inom sektionen för småskalig vindkrafts fördjupas och etableras för att kunna verka på lång sikt.

Tanken är att samla leverantörer av små vindkraftverk under sektionen för att ge dessa en plattform för diskussioner och gemensamma beslut. Samtidigt ska all information om småskalig vind samlas på en plats, vilket underlättar för både konsumenter och företag. Projektet innebär ett försök att mobilisera alla aktörer för att de ska kunna möta ett växande konsumentintresset för egenproducerad el.

Syftet är att öka konsumenttryggheten och medverka till ökad kunskap hos de som är intresserade av att köpa vindkraftverk för privat bruk.

Projektet drivs av Svensk Vindkraftförening. Få mer information genom att läsa projektets slutrapport eller titta på de fyra filmer om småskalig vindkraft som projektet tagit fram.

Projektledare

Projektperiod

2012-07-02 till 2013-07-31